Gunilla Lönnberg


Medicine Doktor, Folkhälsovetare

Mindfulness- & Yogalärare

Jag arbetar som forskare vid Uppsala Universitet i forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting) och som frilansande yoga- och mindfulnesslärare. Min yrkesbana tog form av viljan att bidra i rörelsen till mer holistiska synsätt i samhället och hälso- och sjukvården. Socialmedicin, ekologi och existentiella perspektiv går jag igång på och särskilt har jag fokuserat på psykisk hälsa och föräldraskapsstöd. Jag utforskar nya modeller för föräldraskapsstöd under graviditet och småbarnstid. Jag vill också utforska sätt att stödja våra ungdomar och unga vuxna som växer upp med hoten om ekologisk kollaps och klimatförändringar. I grunden handlar det om olika sätt att bygga upp mer välmående, medkänsla och insikt som behövs i omställningen till ett mer hållbart och regenerativt samhälle.

Foton: Patrik Ölvebäck