Handledning


Jag erbjuder handledning för lärare i MBSR och MBCP. Via zoom eller fysisk möte i Stockholm. 


Via min forskartjänst vid Uppsala Universitet handleder jag också master studenter i folkhälsovetenskap och läkarstudenter i deras självständiga arbete. 

KONTAKT