Handledning


Jag erbjuder handledning för lärare i MBSR och MBCP. Då jag har en liten bit kvar av min handledarutbildning  tar jag endast halva priset (500 kr/timme). Via zoom eller fysisk möte i Stockholm. 


Via min forskartjänst vid Uppsala Universitet handleder jag också master studenter i folkhälsovetenskap och läkarstudenter i deras självständiga arbete. 

KONTAKT