KONTAKT

 
 
 
 

Gunilla Lönnberg


Mina tre äldsta barn heter Leonard, Zebulon och Elisia.

Ett par bokstäver från vardera namn fick forma namnet på hemsidan: Zeolia. Sedan dess har jag också fått ett fjärde, hon heter Jolinn.Utbildning


Doktor i Medicinsk vetenskap

Avhandling "Mindfulness Based Childbirth & Parenting – Supporting a Good Beginning".


Medicine Magister i  Folkhälsovetenskap


Filosofie Kanditat i Socialantropologi


Lärare i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) Certifierad av Brown University Mindfulness Center. 


Lärare i MBCP (Mindfuless Based Childbirth and Parenting).


Handledarutbildning för mindfulnesslärare av PresentMind.


Yogalärare basen i Hatha yoga och påbyggnad i Brahmani Yoga med Julie Martin.

Uppdrag & Engagemang


Forskartjänst vid Uppsala Universitet

Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, CHAP, Child Health and Parenting. Koordinerar utvärderingen av ett tvärprofessionellt hembesöksprogram via barnhälsovården i utsatta områden. 


Karolinska Institutets Friskvård

Leder MBSR-kurser för KI-personal.


Bergshamra Yoga

Leder yogapass i mina hemkvarter och håller ibland retreats.