KONTAKT

 
 
 
 

Gunilla Lönnberg


Mina tre äldsta barn heter Leonard, Zebulon och Elisia.

Ett par bokstäver från vardera namn fick forma namnet på hemsidan: Zeolia. Sedan dess har jag också fått ett fjärde, hon heter Jolinn.Utbildning


Doktor i Medicinsk vetenskap

Avhandling "Mindfulness Based Childbirth & Parenting – Supporting a Good Beginning".


Medicine Magister i  Folkhälsovetenskap


Filosofie Kandidat i Socialantropologi


Lärare i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) Certifierad av Brown University Mindfulness Center. 


Lärare i MBCP (Mindfuless Based Childbirth and Parenting) utbildad av Nancy Bardacke.


Handledarutbildning för mindfulnesslärare av PresentMind.


Yogalärare basen i Hatha yoga och påbyggnad i Brahmani Yoga med Julie Martin.


Brahmani Sacred Dance teacher utbildat av Julie Martin.

Uppdrag & Engagemang


Forskartjänst vid Uppsala Universitet

Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, CHAP, Child Health and Parenting. I ett projekt koordinerar jag utvärderingen av ett tvärprofessionellt hembesöksprogram via barnhälsovården i utsatta områden. I ett annat projekt jobbar jag med att utveckla och pilottesta ett förstärkt föräldraskapsstöd till blivande föräldrar, baserat på mindfulness och yoga. 


Umeå Universitet

Leder TARA-kurser (Training for Awareness, Resilience and Action) för ungdomar med psykisk ohälsa i ett pågående forskningsprojekt.


Karolinska Institutets Friskvård

Leder MBSR-kurser (Mindfulness Based Stress Reduction) för KI-personal.


Bergshamra Yoga

Leder yogapass i mina hemkvarter och håller ibland retreats.